Komise pro rozvoj obce

Činnost komise

  • Projednává záležitosti územně plánovacího procesu.

  • Předkládá zastupitelům návrhy, podněty a připomínky k řešení otázek na úseku výstavby a územního rozvoje.

  • Vyjadřuje se ke koncepcím rozvoje obce Holubice.

  • Vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím energetických systémů na území Holubic.

  • Projednává návrhy a podněty z ostatních komisí v oblasti své působnosti a zaujímá k nim stanovisko.

  • Shromažďuje a projednává záměry, projekty a připomínky týkající se Strategického plánu rozvoje obce a projektových záměrů, které je možné podpořit z externích zdrojů financí.

Zápisy ze zasedání Komise rozvoje obce Holubice