Poplatky

Místní poplatky

700 Kč / za osobu a rok

Stočné (Je třeba mít uzavřenou smlouvu. To je možné domluvit na OÚ.)

45,53 Kč/m3 bez DPH

a) 300 Kč/rok za jednoho psa,

b) 500 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

c) 200 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,

d) 300 Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.

Hlášení obecním rozhlasem

100 Kč / za jedno hlášení

0 Kč / smuteční

10 Kč/m2/den

Sál kulturního střediska

Kulturní a společenské akce (hody, plesy, divadlo, výstavy)

300 Kč/hod., max. 1 500 Kč

Soukromé akce (narozeniny apod.)

300 Kč/hod., max. 1 500 Kč

Prodejní akce

300 Kč/hod., max. 1 500 Kč

Hostina pozůstalých

500 Kč

Cvičení

200 Kč/hod.

Cvičení děti

200 Kč/hod.

Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice

zdarma

Tělocvična

ZŠ a MŠ v rámci výuky

zdarma

Místní občané

400 Kč/hod.

děti do 15 roků a senioři

200 Kč/hod.

Přespolní

700 Kč/hod.

Posilovna

50 Kč/hod.

10 vstupů

500 Kč, po zaplacení nultý vstup zdarma

Altán

Rezervace altánu na soukromou akci

400 Kč