Poplatky

Místní poplatky

500 Kč / za osobu a rok

Stočné (Je třeba mít uzavřenou smlouvu. To je možné domluvit na OÚ.)

40,54 Kč/m3

100 Kč/rok; důchodci 50 Kč/rok

Hlášení obecním rozhlasem

20 Kč / za jedno hlášení

10 Kč/m2/den

Sál kulturního střediska

Kulturní a společenské akce (hody, plesy, divadlo, výstavy)

150 Kč/hod., max. 1 000 Kč

Soukromé akce (narozeniny apod.)

800 Kč

Prodejní akce

800 Kč/hod.

Hostina pozůstalých

500 Kč

Cvičení

200 Kč/hod.

Cvičení děti

100 Kč/hod.

Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice

zdarma

Tělocvična

ZŠ a MŠ v rámci výuky

zdarma

Místní občané

250 Kč/hod.

děti do 15 roků

100 Kč/hod.

Přespolní

400 Kč/hod.

Posilovna

50 Kč/hod.

10 vstupů

500 Kč, po zaplacení nultý vstup zdarma

Pohybovka děti

100 Kč/hod.