Podatelna

1. Podání elektronickou poštou

Elektronická adresa podatelna@holubiceou.cz je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu, které musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu. 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech daných vyhláškou č. 259/2012 Sb.  Nadále přijímáme formáty pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf,  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte

Datovou zprávu lze zaslat kdykoliv. Doručení a následná zpráva o potvrzení však proběhne následující úřední den podatelny, tj:

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

2. Podání datovou schránkou

Všechny fyzické i právnické osoby mohou činit podání prostřednictvím této datové schránky.
ID datové schránky: 3qubk5y.
Doručení do datové schránky nastává okamžikem doručení.

3. Místní podání

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Holubice zprávu v listinné podobě. Podatelna nepřijímá samostatná podaní na technologických nosičích dat. Je však možné, aby nosič dat (CD, DVD, flash disk) byl přílohou dokumentu.

Elektronická adresa obec@holubiceou.cz je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu, které nejsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Lze také použít on-line formulář (viz. níže) Při zaslání datové zprávy uveďte prosím své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Korespondenční adresa: Obecní úřad Holubice 61, 683 51 Holubice

Poštou: lze doručit kdykoliv

Osobně: v úřední dny podatelny, tj:

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00