Zastupitelstvo obce

starosta obce

Jiří Horňák

místostarostka obce

Ilona Marinčová

 

Karel Hochman

 

Marie Hradečná

 

Markéta Chromá

 

Zdenek Krejčí

 

Petr Marcoň

 

Marek Matuška

 

Petra Šujanová