Zastupitelstvo obce

starosta obce

kontakt

Petr Hanák

místostarostka obce

kontakt

Ilona Marinčová

 

kontakt

Dalibor Koukal

 

kontakt

Marek Matuška

 

kontakt

Petra Šujanová

 

kontakt

Markéta Chromá

 

kontakt

Zbyněk Dominik Koukal

 

kontakt

Václav Ondráček

 

kontakt

Stanislav Přibyl