Rozvoj obce

Program rozvoje obce Holubice 2016-2021 byl prodloužen do 31. prosince 2024 usnesením č. 12, které bylo přijato na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Holubice dne 27. června 2024.