Dotace

Vzhledem k naprosto nesmyslnému zákonu č. 24/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obec Holubice tímto sděluje, že poskytuje pouze individuální dotace. Dotace je poskytována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce a to převážně organizacím registrovaným v obci Holubice jejichž činnost je pro obec prospěšná.

VZOR - Smlouva o poskytnutí dotace
VZOR - Vyúčtování dotace