Výpis z katastru nemovitostí

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Výpis z katastru nemovitostí (dále jen "výpis z KN") bude poskytnut komukoliv na vyžádání.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
K dohledání příslušného výpisu z KN postačí znát katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo číslo listu vlastnictví.

Není třeba žádný formulář. Obvykle se výpis z KN vydává na základě ústní žádosti.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Správní poplatek činí za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Výpisy se obvykle poskytují na počkání.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Poskytování údajů z katastru nemovitostí