Výpis z živnostenského rejstříku

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Správní poplatek činí za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Výpisy se obvykle poskytují na počkání.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - tato situace není na portálu GOV popsána