Uzavírka místní komunikace

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  • žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby)

  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby)

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
starosta 602 407 260, starosta@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Přílohy
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Uzavírka pozemní komunikace