Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  • Vyplněnou žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.

  • Doklad o vztahu žadatele k pozemku (výpis z katastru, kopie kupní či nájemní smlouvy nebo jiný doklad.)

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
30 dní

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Les, dřeviny