Vítání občánků

Pokud se rodiče s miminkem chtějí účastnit Vítání občánků, musí se přihlásit sami. Občané s trvalým bydlištěm v Holubicích mohou na obecním úřadu vyplnit formulář (týká se dětí do jednoho roku) a až na jeho základě jim bude doručena pozvánka k Vítání občánků. Formulář vám může být zaslán také elektronicky, požádat o něj můžete na e-mailové adrese mistostarosta@holubiceou.cz.