Přidělení popisného čísla stavby

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Stavební úřad nebo vlastník nemovitosti (budovy).

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Podání písemné žádosti o přidělení čísla popisného:
doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas k užívání stavby, stanovisko k užívání stavby nebo stanovisko stavebního úřadu o existenci stavby).

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůty jsou stanoveny správním řádem, nejpozději do 30 dnů.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Stavba