Marie Hradečná
zastupitel obce

Kontaky

kontakt

Vystudovala jsem práva a učitelství a aktuálně působím jako ředitelka ZŠ a MŠ. Zkušenosti získané dlouholetým výkonem advokacie a ve školství (mimo jiné jsem učila i na zdejší základní škole či vedla kroužky anglického jazyka pro děti z MŠ a ZŠ) bych ráda využila při práci pro obec v oblasti školství, neboť vzdělávání našich dětí považuji za prioritu komunální politiky.