Činnost Komise pro školství, mládež a sport

Informace a registrace k přívesnickému táboru v Holubicích v termínu 5. až 9. srpna 2024

Popis činnosti Komise pro školství, mládež a sport

  • Navrhuje podporu konání akcí v rámci zájmové činnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.

  • Iniciuje a podílí se na konání sportovních a jiných akcí pro děti a mládež.

  • Spolupracuje se ZŠ a MŠ Holubice.

  • Vyjadřuje se k aktuálním problémům školství z podnětu zákonných zástupců dětí a žáků, školských rad a škol.

  • Vyjadřuje se k materiálům a podnětům týkajícím se školství od ostatních komisí/výborů zastupitelstva.

  • Spolupracuje s Finančním výborem obce Holubice a s ostatními komisemi.

  • Seznamuje se se záměry investic do škol a školských zařízení a s plánovanými rekonstrukcemi škol a školských zařízení.

  • Navrhuje koncepci rozvoje tělesné výchovy a sportu na území obce Holubice.

  • Navrhuje podporu konání sportovních akcí na území obce Holubice.

  • Koordinuje spolupráci obce Holubice s organizacemi, které se věnují dětem a mládeži.

Dokumenty a zápisy ze zasedání komise