Vítání občánků

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Rodiče dítěte (zákonný zástupce dítěte).

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?
Základním předpokladem je trvalý pobyt dítěte v obci Holubice.

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt, úřední hodiny)?
paní Kocourková Naděžda, telefon 602 296 683, e-mail: ucetni@holubiceou.cz

Pondělí
8:00–12:00
13:00–17:00

Středa
8:00–12:00
13:00–17:00

Jaké jsou poplatky?
Nevybírá se žádný správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Není stanovena žádná lhůta.

Odkaz na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - tato situace není na portálu GOV popsána