Dítě v základní škole

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Zákonný zástupce nezletilého dítěte.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  • rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte

  • žádost o přijetí dítěte

  • zápisní list

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt)?
Mgr. Milena Vodičková Ředitelka, mobil: 733 386 077, pevná linka do ředitelny: 530 333 633, e-mail: reditelka@zsholubice.cz

Jaké jsou poplatky?
Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Přílohy
Žádost o přijetí a odklad

Odkazy na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Zařazení dětí do základní školy
(zsholubice) - Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání