Dítě v mateřské škole

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost?
Zákonný zástupce nezletilého dítěte.

Jaké doklady, dokumenty či formuláře je třeba u sebe mít?

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • kopii rodného listu dítěte

  • čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte

  • kopii očkovacího průkazu dítěte

Kdo záležitost řeší (jméno, kontakt)?
Mgr. Milena Vodičková Ředitelka, mobil: 733 386 077, pevná linka do ředitelny: 530 333 633, e-mail: reditelka@zsholubice.cz

Jaké jsou poplatky?
Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Přílohy
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Čestné prohlášení rodičů o očkování dítěte

Odkazy na detailní informace k situaci
(odkaz na portál GOV) - Zařazení dětí do mateřské školy
(zsholubice) - Aktuální informace k zápisu do MŠ