Výbory a komise zastupitelstva

Kontrolní výbor

Předseda: Dalibor Koukal
tel: 775 761 757
e-mail: dkoukal@holubiceou.cz

Členové:
Ing. Aleš Skoupý
Martin Tupý

 

kontakt

Dalibor Koukal

Finanční výbor

Předseda: Marek Matuška
tel: 774 762 241
e-mail: mmatuska@holubiceou.cz

Členové:
Ing. Karel Hochman
Tereza Mikolášová

 

kontakt

Marek Matuška

Kulturně-školská komise

Předseda: Petra Šujanová
tel: 732 111 644
e-mail: psujanova@holubiceou.cz

Členové:
Ilona Marinčová
Marek Matuška
Tereza Mikolášová
Lucie Petlachová

 

kontakt

Petra Šujanová

Sociálně–zdravotní komise

Předseda: Markéta Chromá
tel: 732 961 171
e-mail: mchroma@holubiceou.cz

Členové:
Miroslava Adámková
Ludmila Vičarová
Alena Žáková
Josef Hrdina

 

kontakt

Markéta Chromá