Poplatky za odpad a psy v roce 2024

Upozorňujeme občany, že do 31. března přijímáme platby za odpady a za psy v hotovosti. Poplatek za odpady činí 700 Kč na osobu, od poplatku se osvobozují děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily a následující rok. V letošním roce budeme po uhrazení poplatku vydávat nálepky na popelnice, od 1. dubna nebudou nádoby bez nálepky vyvezeny. Dle platné OZV za obecní systém odpadového hospodářství, je dle čl. 5 možná platba ve dvou stejných splátkách až do 30. června 2024.

Poplatek za psy je 300,- Kč za rok za psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 500 Kč. Za psa, jehož majitelem je osoba nad 65 let a starší 200 Kč, za druhého a dalšího psa téhož majitele 300 Kč. Osvobozeni od poplatku jsou držitelé ZTP a majitelé služebních psů.

Můžete také hradit poplatky bezhotovostně na účet obce vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu je 196113129/0300. Veškeré informace o úhradách poplatků bankovním převodem naleznete přehledně na webu obce www.holubiceou.cz, v hlavní liště Obecní úřad, v záložce Poplatky.

před 1 týdnem, 2 dny (Ilona Marinčová)

Zobrazit přehled