Kvalita vody v Holubicích

Žádáme občany, pokud zpozorují jakékoliv zabarvení pitné vody (rez), aby neodkladně kontaktovali poruchovou linku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Obec plánuje společně s VaK etapizovaný proplach celé sítě, hlášení o odstávkách, které budou trvat asi dvě až tři hodiny, budou včas oznámena.

Hlášení poruch: 800 137 239

Volejte NON-STOP

https://www.vakvyskov.cz/

před 3 měsíci, 2 týdny (Ilona Marinčová)

Zobrazit přehled