Doporučení Komise pro rozvoj obce Holubice pro stavebníky

V návaznosti na množící se případy stavebních činností, které občané obce realizují na katastru obce Holubice, apelují členové Komise pro rozvoj obce na občany obce Holubice, jakožto na stavebníky, aby své stavební záměry konzultovali ještě před zahájením prací na místně příslušném stavebním úřadu ve Slavkově u Brna a na Obecním úřadu Holubice.

Na obou úřadech budou budoucím stavebníkům ochotně zodpovězeny dotazy a vyjasněny případné nejasnosti v chápání problematiky staveb, jejich povolování a následné realizaci.

Stavebníci tím předejdou případným komplikacím, sporům, sankcím a v krajním případě i odstranění již hotových staveb, či jejich částí.

V Holubicích dne 2. 11. 2023

Za komisi pro rozvoj obce Ing. Vojtěch Hradečný

před 4 týdny (Ilona Marinčová)

Zobrazit přehled