Cykloakce DSO Ždánický les a Politaví

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví (DSO ŽLaP) vyhlašuje sportovní akci za poznáním svého regionu - obcí a měst svazku.

Cílem akce je odevzdat průkazky s otisky razítek ze všech 27 členských měst a obcí svazku. Nejzazší termín pro odevzdání průkazek je 1. 9. 2023. Vyplněné průkazky je možné odevzdat osobně na obecních úřadech, v informačních centrech, nebo je zaslat poštou na adresu DSO ŽLaP.

Průkazku si můžete vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadu Holubice.

Start je v jakékoli z obcí, pořadí sběru razítek je libovolné. Místa, kde získáte razítko obce či města jsou specifikována v průkazce. Každý, kdo do 1. 9. odevzdá průkazku se všemi razítky bude pozván na společenskou akci pořádanou DSO ŽLaP, kde mu bude předán malý dárek a bude zařazen do slosování o zajímavé ceny.

před 1 měsícem, 1 týdnem (Ilona Marinčová)

Zobrazit přehled