Zápis do ZŠ a MŠ Holubice

Ředitelka základní a mateřské školy oznamuje:

že zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční v období od 1.5. - 14.5.2021 bez osobní přítomnosti.

Žádost o přijetí dítěte, je možné doručit:

do datové schránky školy

prostřednictvím České pošty

osobně (vhozením do poštovní schránky ZŠ Holubice)

Pro přijetí je třeba odevzdat:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy do 31. května.

1 week, 4 days ago (Petr Hanák)

Zobrazit přehled