Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Novinky

Prodej drůbeže a krmiva

Drůbežárna Prace bude v pátek  30. 6.  v 11:30 hod. prodávat: kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Úklid odpadu u hřbitova

Obec upozorňuje občany, že když si nechají upravovat hroby, pomníky a jiné úpravy hrobů, že nemůžou odkládat nepotřebné kamenivo a obrubníky ke kontejneru u hřbitova. Je nutno, aby firma provádějící práce popř. občané pokud si  úpravy zajišťují sami provedli odvoz a likvidaci nepotřebného odpadu a neodkládali tento odpad u kontejneru.

Děkujeme

Studie hulturního střediska a hostince 2.NP

Studie hulturního střediska a hostince 1.NP

Obec zadala zpracování studie na výstavbu nového kulturního střediska a hostince. Na zasedání zastupitelstva dne 15.6.2017 bude projednán návrh studie a pokud zastupitelé schválí předloženou studii, bude zadáno zpracování projektové dokumentace pro  realizaci a stavební povolení. Pokud vše proběhne dle předpokladů, mělo by se zahájit se stavbou na jaře roku 2018. Občané, kteří mají zájem o podrobnější informace k této studii a chtěli by případně předat  nějaké další připomínky, mohou nahlédnout do studie na obecním úřadě v pondělí 12.6. a ve středu 14.6. odpoledene od 14 do 19 hod., kde bude poskytnuto ze strany vedení obce podrobnější vysvětlení.

Ordinace praktické lékařky.

Plán dovolené o letních prázdninách 2017 v ordinaci všeobecné praktické lékařky MUDr. Hany Svobodová: 30.6 (včetně) - 21.7.2017, akutní případy ošetří MUDr. Pikolon v Šaraticích.

Připojování na splaškovou kanalizaci

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Přečerpání splašků z jímek a septiků do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce, bude požadována náhrada škody.  Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky a smlouva na stočné je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit od 1.1.2016.

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví WEBu pod měnící se fotografií obce je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu  a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.