Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Novinky

Provoz pošty Holubice

Vedoucí pošty Holubice oznamuje, že z důvodu nemoci bude pošta  HOLUBICE otevřena následovně:

úterý :      8 - 11 hod.

středa : 14 - 17 hod.

čtvrtek:    8 - 11.hod.     

pátek :     8 - 11 hod.

 

Kamenické služby

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332

Nabízí:

 • Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení
 • broušení starých hrobů
 • kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování
 • a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu
 • dnes sleva až 30%
 • opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332

Dopravní omezení Slavkov u Brna

Kvůli opravě úseku (I50) u křižovatky na Křenovice bude v termínu od 19. 6. do 29. 6. 2018 u Penny a od vjezdu do Slavkova ze směru od Holubic doprava svedena do jednoho pruhu a řízena semafory, křižovatka na Křenovice bude uzavřena. Dopravní experti doporučují řidičům mířícím od 19. června ze směru od Bučovic na dálnici D1 vyhnout se Slavkovu už u obce Letonice a pokračovat směr Dražovice. Ve Slavkově je totiž čekají značné komplikace. Uvnitř města budou dopravní omezení, včetně snížení rychlosti na 30 km/h. Osobní doprava bude na dálnici D1 taktéž odkláněna za obcí Hodějice ulicí Bučovická a Tyršova. Kamiony a autobusy budou i nadále jezdit současné objízdné trase ulicí Špitálská. Město a Základní škola Tyršova plánují mimořádná opatření – přechody budou pod dozorem policie a školákům odpadne po celou dobu odpolední vyučování. Kompletní informace naleznete zde:

http://www.slavkov.cz/oprava-obchvatu-ve-slavkove-si-vyzada-dalsi-dopravni-omezeni/

Oddíl Florbal Holubice, nábor

4.Zasedání ZO Holubice

P O Z V Á N K A

na 4. zasedání zastupitelstva Obce Holubice, které se koná v čtvrtek 21. června 2018 v 19 hod  v zasedací místnosti OÚ Holubice

Program zasedání:

 1. Úvod
 2. Zpráva kontrolního výboru
 3. Schválení smlouvy o dotaci – knihovna
 4. Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace parkoviště před bytovými domy – Kruh
 5. Smlouva o věcném břemenu – EON – Obec – přípojka Bambas, Curdík, pozemek p.č. 951/1
 6. Smlouva o smlouvě budoucí VB – EON – Obec – kabel NN Polášek (Pod nádražím)
 7. Smlouva o smlouvě budoucí VB – EON – Obec – přípojka NN Dusíková (Bahna)
 8. Zadání změny číslo 7 nad dálnicí
 9. Zkrácené řízení změny číslo 7
 10. Výběr zhotovitele chodníků – smlouva o dílo
 11. Smlouva o dílo – tisk zpravodaje
 12. Úhrada pohřbu paní Blažkové
 13. Rozpočtové opatření číslo 4

Různé:

 • Změna č. 6 územního plánu obce
 • Komplexní pozemkové úpravy
 • ČOV úprava dosazovacích nádrží, Zvýšení kapacity ČOV
 • Projekt na opravu místní komunikace Pod nádražím

 

Noční turnaj v minifotbálku

Omezení spotřeby vody

Vzhledem k VÝZNAMNÉMU poklesu hladiny vodního zdroje sdružení Holubice Kruh v důsledku nedostatku dešťových srážek žádáme všechny, kdo jsou k tomuto zdroji připojeni, aby DO ODVOLÁNÍ ZÁSADNĚ omezili spotřebu tzv. KRUHOVSKÉ VODY. Omezení se týká zejména zalévání trávníků, napouštění bazénů a dalších činností, spojených s její velkou spotřebou. Žádáme o maximální hospodárnost, jinak  budeme nuceni omezit dodávku vody.  Děkujeme za pochopení.

Za vedení Sdružení Ing. Jan Hora.

Přerušení dodávky el. energie 21.6.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude ve čtvrtek 21.6.2018 od 7:30 do 17:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v následující části obce Holubice:

 • celá část obce pod nádražím pod tratí
 • celá část obce Curdík za žel. tratí Brno - Přerov

Mapa vypnuté oblasti je na následující mapce:

Ochrana osobních údajů GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Holubice dále jen „Obec“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje obyvatel obce, zaměstnanců a dalších osob. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 3qubk5y, elektronicky na adrese obec@holubiceou.cz , poštou na adrese 683 51 Holubice 61.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na Obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro obec zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví. Kontaktními osobami jsou:

·        Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139, e-mail: mikroregion@politavi.cz

·        Jaromír Konečný, DiS, tel. 604 639 603, e-mail: mikroregion@politavi.cz

·        Ing. Lukáš Marišler, tel. 731 117 833, e-mail: mikroregion@politavi.cz

Sdělení Vak Vyškov ke kvalitě vody

Vážení odběratelé,

do Vaší obce je vedena voda ze zdroje VN Opatovice (provozuje Povodí Moravy). V současné době probíhá na vodní nádrži Opatovice plánovaná rekonstrukce, kvůli které je významně snížena hladina přehrady,

z tohoto důvodu odebíráme surovou vodu níže jako za normálního stavu. Díky této skutečnosti došlo i ke změnám v chemismu surové vody, kterou z přehrady odebíráme k úpravě na Úpravně vody Lhota.

Kvalitativní změnou vody došlo i ke změně jejího chování v potrubním vedení. Dochází k uvolňování železa, což se projevuje právě zabarvením vody. Tato skutečnost je z hlediska zdravotního rizika bezvýznamná. Bohužel, dle našich zjištění, je tato reakce vody nestálá, jeden den může voda vykazovat zabarvení, druhý den se jeví v pořádku.

Z výše zmíněných důvodů provádíme v současné době úpravu technologie úpravy vody, která je finančně i časově náročná, dle odborných předpokladů tímto dojde k odstranění problematického chování upravené vody.

Dalším faktorem je náhlá změna průtoků v potrubí (napouštění bazénů, odběr vody pro hašení, zalévání, havárie na vodovodním potrubí) při zvětšeném průtoku se usazeniny železa na vnitřních stěnách potrubí uvolňují a zabarvují vodu. Při standartním průtoku k tomuto nedochází.

Z tohoto důvodu naši pracovníci provádějí četnější odkalování vodovodní sítě ve vaší  obci.

Děkujeme za shovívavost a pochopení, věříme, že v nejbližší době dojde k nápravě této nepříznivé situace.

S pozdravem

Valdemar Lifka

Vedoucí provozu vodovody a kanalizace stř. 03 Slavkov u Brna - Bučovice Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

684 01 Slavkov u Brna, U splavu 1445

mail: lifka@vakvyskov.cz

tel. +420 544 221 809, +420 606 729 003

 

Nabídka práce

Pan Libor Reitmann - provozovatel pohostinství U Kapličky v Holubicích přijme do hlavního pracovního poměru obsluhu na plný úvazek - 40 hod./týden . Mzda 16 000,- Kč čistého. Zájemci hlaste se na tel.: 773 667 530 nebo  605 933 060.

Provozovatel pohostinství U Kapličky pan Libor Reitmann oznamuje otevření tohoto pohostinství v pátek 1.6.2018 od 16:00 hod. a od pondělí 4.6.2018 bude i denní nabídka obědů - menu od 11:00 do 13:00 hod. v ceně 89,- Kč.

Nabídka práce

Společnost DŘEVODÍLO Rousínov přijme do trvalého pracovního poměru šikovné stolaře s praxí. Nabízí:

- práci v centru Rousínova, v těsném kontaktu autobusového nádraží

- práci na zajímavých projektech atypických interiérů a sériové výroby

- velmi zajímavé platové podmínky

- zaměstnanecké benefity (příspěvek na dopravu, stravenky, prémie a příplatky)

- přátelský kolektiv a férové jednání

- zázemí velké truhlářské firmy s dlouholetou tradicí

Více informací o společnosti a práci truhláře najdete na internetových stránkách www.drevodilo-rousinov.cz nebo vám je poskytne paní Pospíšilová na tel. čísle  ​513 033 036

Dále přijmeme brigádníky a dělníky do truhlářské výroby. Šikovné ruce a chuť do práce podmínkou.

Ordinace MUDr. Svobodové

Praktická lékařka MUDr.Svobodová oznamuje, že dovolená v její ordinaci bude od 23.7.2018 do 27.7.2018 a od 20.8.2018 do 31.8.2018.

Neodkladné případy ošetří v této době MUDr.Pikolon v Šaraticích, tel. 544229224.

Oblastní CHARITA Hodonín

Vydávání kompostérů na BIO

Obecní úřad Holubice oznamuje občanům, kteří si objednali kompostéry na BIO odpad, že tyto bude dále vydávat  na základě podpisu smlouvy o výpujčce po předložení občanského průkazu na obecním úřadě a to ve všední dny od pondělí do pátku od 8:30 do 12:00 hod.

Zájezd do ZOO Praha

MUDr.Váhala - oznámení o ukončení ordinace.

MUDr. Jiří Váhala oznamuje záměr ukončit poskytování zdravotních služeb ke dni 30.6.2018. Žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli, kterého si pacient zvolí, je možné předkládat v místě dosavadního poskytování zdravotních služeb do 10.6.2018.

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví WEBu pod měnící se fotografií obce je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu  a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.