Oficiální webové stránky obce Holubice
                                        úvodní stránka - home
 
Odběr novinek
Vaše jméno a příjmení

Váš email
Statistika
NOVINKY

Odečet elekktroměrů

Firma E.ON oznamuje, že ve dnech 1. až 3.6.2016 bude provádět odečet elektroměrů. V případě Vaší nepřítomnosti zanechte stav elektroměru na viditelném místě.

25. 5. 2016 Ing. Jiří Pindryč

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V sobotu 28.května  2016 proběhne sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci Holubice. Kontejnery budou přistaveny na parkovišti před obecním úřadem.

  • kontejner na velkoobjemový odpad od 8:00 do 12:00 hod.
  • kontejner na nebezpečný odpad od 10:30 do 12:00 hod.
25. 5. 2016 Ing. Jiří Pindryč

Prodej brojlerů

Akciová společnost Rakovec Velešovice oznamuje občanům prodej vykrmených brojlerů, který se uskuteční na farmě v Holubicích ve dnech 30. a 31. května 2016 od 7 do 17 hod. Cena 30 Kč za kg živé váhy. Telefon 734 314 028.

24. 5. 2016 Ing. Jiří Pindryč

Vypnutí el.energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu 1.6.2016 od 8:00 do 16:00 v následující části obec Holubice :

  • část obce mezi železnicí a silnicí I/50 směrem na Velešovice ( Pod nádražím )

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijete přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

9. 5. 2016 Ing. Jiří Pindryč

Upozornění finančního úřadu

Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO.

 

 

14. 4. 2016 Ing. Jiří Pindryč

Objížďka přes obec Holubice

Objížďka pod nádražím  

Letošní rok bude dokončena oprava silnice první třídy I/50 do Slavkova. Bude opravena zbývající část vozovky včetně konstrukčních vrstev v prostoru od mostu k nájezdům na silnici I/50. Po dobu opravy této komunikace bude částečná uzavírka této silnice, která se dotkne i dopravy na místní komunikaci ulice pod nádražím v Holubicích. Místní komunikace pod nádražím bude jednosměrná po dobu objížďky a to  ve směru od potoka Rakovec nahoru po železniční přejezd. Parkovat mohou občané v levém jízdním pruhu jednosměrné komunikace t.zn., že vozidla musí stát čelem k železničnímu přejezdu v levém pruhu. Tato úprava bude platit od pondělí 4.4.2016 do skončení objížďky.  Doba trvání uzavírky je od 4. dubna 2016 do 31. května 2016. Uzavírka silnice I/50 bude částečná, doprava ve směru na Slavkov bude zachována vždy na polovině této vozovky. Doprava ve směru na Brno bude vedena po objízdné trase, která je vedena po sjezdu od Slavkova, dále po místní komunikaci pod nádražím přes železniční přejezd a dále vlevo po komunikaci III/4163 k nájezdu na silnici I/50 na Brno.  Zastávka ve směru na Brno bude po celou dobu trvání uzavírky přemístěna do prostoru na silnici III/4163 do místa kde se napojuje nájezd na silnici I/50. Zastávka ve směru na Slavkov bude přemístěna do prostoru mostu přes dráhu v době od 4.4. do 1.5.2016. Opravu vozovky bude provádět firma COLAS, a.s..

1. 4. 2016 Ing. Jiří Pindryč

Připojování na splaškovou kanalizaci

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Přečerpání splašků z jímek a septiků do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce, bude požadována náhrada škody.  Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky a smlouva na stočné je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit od 1.1.2016.

23. 9. 2015 Ing. Jiří Pindryč

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na levé straně záhlaví WEBu je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu a dále opíše text, který se zobrazuje v nabídce a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.

Ing. Jiří Pindryč