Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Novinky

Podzimní mobilní svozy

Podzimní svoz velkoobjemových odpadů proběhne v obci Holubice v sobotu 18. listopadu 2017. Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude na parkovišti pod obecním úřadem od 8:00 do 12:00 hod.

Očkování proti chřipce

MUDr. Svobodová oznamuje, že od 2.10. do 30.11. probíhá v naší ordinaci očkování proti chřipce.

Pohybovky

Výuka němčiny a překlady

NĚMECKY slovem i písmem:

Nabídka Individuální výuky dospělých a doučování studentů. Překlady technických textů, tlumočení.  Tel.: 605 522 315

Připojování na splaškovou kanalizaci

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Přečerpání splašků z jímek a septiků do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce, bude požadována náhrada škody.  Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky a smlouva na stočné je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit od 1.1.2016.

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví WEBu pod měnící se fotografií obce je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu  a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.